Algemeen

Registratie SKJ 

Registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 40005168.

 

Tarief

De kosten per sessie bedragen Euro 85,00 per uur incl. 21% BTW. 

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten uit het aanvullend pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Alle sessies duren een uur. 

 

Afspraak afzeggen minimaal 24 uur van te voren

Het afzeggen van een gemaakte afspraak dient 24 uur van te 

voren te gebeuren. Indien dit niet het geval is, wordt de sessie 

in rekening gebracht. 

 

Facturering

Aan het eind van elke maand.

 

Ik sta ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ (licentienummer 103243R) en ben daarmee onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

Ik ben aangesloten bij SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Ik sta ingeschreven onder nummer 11460.

De Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector) stelt dat iedere therapeut met betrekking klachten en geschillen:

- ‘Goede zorg’ dient te leveren.
- Over een laagdrempelige klachtenregeling dient te beschikken. 
- De cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen.

- Aangesloten moet zijn bij een erkende geschilleninstantie. 

De SCAG biedt een laagdrempelige klachtenregeling en een – voor de cliënt gratis - onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klacht?

 

 

KVK nummer: 51864592

Logo Logo
..Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken, terug...En wij mensen ons maar bedenken ...zwenken ...zwalken... peinzen ....piekeren ... twijfelen ....bang zijn ...heen ...weer ...terug.... nog een keer ...of toch maar niet? ....spijt hebben ...plannen ...controleren ....moeten ....najagen 
...aantrekken ...afstoten ...liefhebben ...wegduwen”.
- Judith Herzberger -